ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 83 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 tr 83 sách BT Sinh lớp 6

Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là

A. sống trên cạn.

B. có rễ, thân, lá.

C. có mạch dẫn.

D. có hoa, quả, hạt nằm trong quả. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 83 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1