YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 84 SBT Sinh học 6

Giải bài 15 tr 84 sách BT Sinh lớp 6

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là:

A. hình dạng và cấu tạo của rễ.

B. cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

C. hình dạng và cấu tạo thân cây.

D. hình dạng và cấu tạo của lá cây. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là dựa vào cơ quan sinh sản.
  • Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là : cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 84 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON