ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 95 sách GK Sinh lớp 6

Quan sát các loại hoa khác nhau: Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng ...), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1