Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 95 sách GK Sinh lớp 6

Quan sát các loại hoa khác nhau: Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

Gợi ý trả lời bài 2

Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng ...), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ