YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 28 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa giúp các em học sinh biết và phân biệt được các bộ phận chính của hoa, nêu các chức năng của mỗi bộ phận đó. Vai trò của hoa : Thực hiện chức năng sinh sản cũng như giải thích được vì sao nhị và nhuỵ là những bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF