YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 50 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 tr 50 sách BT Sinh lớp 6

Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa? Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ. Hoa còn có cuống hoa và đế hoa.
    • Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ theo từng loại cây.
    • Mỗi nhị gồm chỉ nhị và bao phấn đính trên chỉ nhị. Bao phấn chứa rất nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
    • Nhuỵ gồm có đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
  • Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhuỵ, vì nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chính của hoa. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON