YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu tạo và chức năng của hoa - Sinh học 6

Nếu các em có những khó khăn nào về  Cấu tạo và chức năng của hoa các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Sinh HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (96 câu):

UREKA
 • Nguyễn Vân Cách đây 2 năm

  A. đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhụy.

  B. đế hoa, hạt phấn, noãn.

  C. đài, tràng, chỉ nhị

  D. đế hoa, cuống hoa, nhị và nhụy.

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Tay Thu Cách đây 2 năm

  A. Đầu nhụy, vòi nhụy, noãn

  B. Noãn, vòi nhụy, bầu nhụy

  C. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy và noãn

  D. Cả A, B và C đều đúng.

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 2 năm

  A. nhị và nhụy.

  B. nhiều cánh hoa.

  C. nhiều hạt phấn.

  D. nhụy và bầu.

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 2 năm

  A. Hoa cà

  B. Hoa bí đỏ

  C. Hoa bưởi

  D. Hoa loai kèn

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 2 năm

  A. sinh dưỡng

  B. sinh sản

  C. cảm ứng

  D. dự trữ

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Trinh Cách đây 2 năm

  A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị

  B. Bao phấn và noãn

  C. Bao phấn và chỉ nhị 

  D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh An Cách đây 2 năm

  A. Trong không bào của cánh hoa

  B. Trong bao phấn của nhị

  C. Trong noãn của nhuỵ 

  D. Trong đài hoa

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 2 năm

  A. tràng và nhị

  B. đài và tràng

  C. nhị và nhuỵ 

  D. đài và nhuỵ 

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  A. Đầu nhụy, vòi nhụy, noãn  

  B. Đầu nhụy, vòi nhụy, hạt phấn

  C. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy. Trong bầu nhụy có chứa noãn

  D. Bầu nhụy, hạt phấn, noãn

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi Cách đây 2 năm

  A. Bao hoa,nhị và nhụy   

  B. Cánh hoa,nhị và nhụy

  C. Tràng hoa, đài hoa,nhị,nhụy  

  D. Đài hoa,cuống hoa và tràng hoa

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

  A. Xitôkinin

  B. Carôtenôit

  C. Florigen

  D. Phitôcrôm

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 2 năm

  A. tràng hoa, đài hoa

  B. đài hoa, nhụy hoa

  C. nhị hoa, tràng hoa

  D. nhị và nhụy hoa

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  A. Tùng

  B. Thông

  C. Tre

  D. Rêu

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 2 năm

  A. Thông

  B. Mía

  C. Sung

  D. Tre

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 2 năm

  A. Tràng

  B. Nhị

  C. Nhụy

  D. Nhị và nhụy

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  A. Ngọn cây

  B. Cành mang lá

  C. Cành mang hoa

  D. Thân phụ

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua Cách đây 2 năm

  A. Bầu nhụy

  B. Vòi nhụy

  C. Đầu nhụy

  D. Noãn

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 2 năm
  Cột A Cột B
  1. Cánh hoa a. Mang tế bào sinh dục đực
  2. Nhị b. Bảo vệ hoa
  3. Nhụy c. Gắn hoa với cành
    d. Mang tế bào sinh dục cái

  Lựa chọn đúng là?

  A. 1-a; 2-b; 3-c

  B. 1-b; 2-a; 3-d

  C. 1-c; 2-d; 3-a

  D. 1-d; 2-c; 3-b

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 2 năm

  A. Chồi hoa không có mô phân sinh ngọn và mầm lá, chỉ có mầm hoa, ngược lại ở chồi lá.

  B. Chồi hoa có mô phân sinh ngọn và mầm hoa còn chồi lá thì không.

  C. Chồi lá có mầm lá và không có mầm hoa, ngược lại ở chồi hoa.

  D. Chồi lá có mô phân sinh ngọn và không có mầm hoa và ngược lại ở chồi hoa.

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 2 năm

  A. Sinh sản

  B. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây

  C. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ

  D. Dự trữ sắc tố cho cây

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Tú Cách đây 2 năm

  A. Cà pháo

  B. Sim

  C. Bằng lăng

  D. Tất cả các phương án đưa ra

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 2 năm

  A. Tràng

  B. Nhuỵ

  C. Nhị

  D. Đài

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 2 năm

  A. sinh sản.

  B. sinh dưỡng.

  C. cảm ứng.

  D. dự trữ.

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 2 năm

  A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị

  B. Bao phấn và noãn

  C. Bao phấn và chỉ nhị

  D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 2 năm

  A. Nhị và nhuỵ

  B. Đài và tràng

  C. Đài và nhuỵ

  D. Nhị và tràng

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF