ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 45 sách GK Sinh lớp 6

Thân cây gồm những bộ phận nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
  • Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
  • Chồi nách có 2 loại: chồi lá và chồi hoa.

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1