YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 27 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 tr 27 sách BT Sinh lớp 6

Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Thân cây gồm những bộ phận sau:
  • Thân chính.
  • Cành.
  • Chồi ngọn.
  • Chồi nách.
 • Sự giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa:
  • Đều là chồi nách, nằm ở nách lá trên cây hoặc trên cành.
  • Đều có mầm lá bao bọc.
 • Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa:
  • Chồi lá: bên trong mầm lá là mô phân sinh ngọn, sẽ phát triển thành cành mang lá.
  • Chồi hoa: bên trong mầm lá là mầm hoa sẽ phát triển thành hoa hoặc cành mang hoa. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 27 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON