ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 31 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 tr 31 sách BT Sinh lớp 6

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là

A. đều có mầm hoa.

B. đều có mầm lá bao bọc.

C. đều có mô phân sinh ngọn và mầm lá.

D. đều có mô phân sinh ngọn và mầm hoa. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là đều có mầm lá bao bọc.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 31 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1