ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 31 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 tr 31 sách BT Sinh lớp 6

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân cột?

A. Cây cau, cây dừa.

B. Cây hành, cây tỏi.

C. Cây lim, cây sấu.

D. Cây mướp, cây bầu. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
  • Cây thân cột có đặc điểm: cứng, cao, không cành.
  • Nhóm cây gồm toàn những cây có thân cột: Cây cau, cây dừa.

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 31 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1