YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 13 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân giúp các em học sinh phân biệt được 4 loại rễ biến dạng (rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút) và chức năng của chúng;

Phân biệt các loại rễ biến dạng dựa vào : Vị trí, đặc điểm và chức năng của chúng.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON