YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 135 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 135 sách GK Sinh lớp 12

Tốc độ tiến hoá có đặc điểm gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ tiến hoá ở các nhóm sinh vật khác nhau phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ, môi trường sống ổn định thì tốc độ tiến hoá chậm, môi trường sống biến đổi mạnh dẫn đến áp lực CLTN lớn có thể làm cho tiến hoá xảy ra nhanh hơn. Tốc độ sinh sản cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho cho quá trình hình thành loài xảy ra nhanh.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 135 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Hà

  1. Các thực nghiệm khoa học

  2. Nghiên cứu hóa thạch và lịch sử hình thành sinh giới

  3. Nghiên cứu phân loại học thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...

  A. 1, 2
  B. 2, 3
  C. 1, 3
  D. 1, 2, 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  (1) Tiến hóa nhỏ có quy mô hẹp hơn tiến hóa lớn.

  (2) Tiến hóa lớn là trung tâm của thuyết tiến hóa tổng hợp còn tiến hóa nhỏ là hệ quả sinh ra từ tiến hóa lớn.

  (3) Tiến hóa lớn dễ nghiên cứu bằng thực nghiệm hơn tiến hóa nhỏ.

  (4) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn.

  (5) Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên các ngành, còn kết quả của tiến hóa lớn là hình thành nên các giới sinh vật

  (6) Tiến hóa nhỏ diễn ra chịu sự chi phối của 3 nhân tố tiến hóa là đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên, còn tiến hóa lớn diễn ra chịu sự chi phối của 5 nhân tố tiến hóa.

  Có bao nhiêu nội dung đúng?

  A. 4
  B. 3
  C. 5
  D. 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  A. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp.

  B. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
  C. Tiến hóa nhỏ là hệ quả của tiến hóa lớn.
  D. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  (1) Diễn ra trong thời gian ngắn.
  (2) Diễn ra trong thời gian dài.
  (3) Diễn ra trong vùng lãnh thổ hẹp, có thể thực nghiệm được.
  (4) Diễn ra trong lãnh thổ rộng, chỉ nghiên cứu bằng mô tả và so sánh.
  Số phát biểu đúng là

  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhật Nam

  A. Lịch sử phát triển của sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển của vỏ Trái đất, sự thay đổi các điều kiện địa chất, khí hậu đã thúc đẩy sự phát triển của sinh giới.  

  B. Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thường dẫn đến sự biến đổi trước hết ở động vật và qua đó ảnh hưởng tới thực vật.  
  C. Sự phát triển của sinh giới đã diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp của điều kiện khí hậu, địa chất.  
  D. Sinh giới phát triển theo hướng ngày càng đa dạng, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  A. Các động vật không xương sống.  

  B. Các động vật có dây sống.  
  C. Chân khớp.  
  D. Côn trùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  A. ngày càng đa dạng.  

  B. tổ chức ngày càng cao  
  C. thích nghi ngày càng hợp lý.  
  D. tốc độ tiến hoá ngày càng nhanh.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Suong dem

  A. Chưa có tuyến tiêu hóa → có tuyến tiêu hóa.

  B. Tiêu hóa bằng ống → tiêu hóa bằng túi.

  C. Chưa có cơ quan tiêu hóa → có cơ quan tiêu hóa.

  D. Nội bào là chính → ngoại bào chiếm ưu thế.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON