YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 135 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 135 sách GK Sinh lớp 12

Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.

D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân giải thích đúng về hiện tượng này là sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

⇒ Đáp án B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 135 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON