YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 176 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 176 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu các hướng tiến hóa của các nhóm loài. Vì sao các nhóm sinh vật có nhịp điệu tiến hóa không đều.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo A.N.Xêvecxốp, lịch sử phát triển của một loài hay một nhóm loài có thể đã diễn ra theo một trong hai hướng chính là tiến bộ sinh học hay thoái bộ sinh học

Tiến bộ sinh học là xu hướng phát triển ngày càng mạnh biểu hiện ở 3 dấu hiệu:

- Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao

- Khu phân bố mở rộng và liên tục

- Phân hóa nội bộ ngày càng đa dạng và phong phú

Ví dụ, các nhóm giùn tròn, côn trùng, cá xương, chim, thú, cây hạt kín là những nhóm đã và đang tiến bộ sin học. Giảm bớt sự lệ thuộc vào các điều kiện môi trường bằng các đặc điểm thích nghi mới ngày càng hoàn thiện là xu hướng cơ bản của sự phát triển tiến bộ

Thoái hóa bộ sinh học là xu hướng ngày càng bị tiêu diệt biểu hiện ở 3 dấu hiệu:

- Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp

- Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở nên gián đoạn

- Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng là diệt vong

Ví dụ, một số loài dương xỉ, phần lớn lưỡng cư và bò sát đang thoái bộ sinh học. Kém thích nghi với các điều kiện môi trường là nguyên nhân dẫn tới sự thoái hóa bộ sinh học.

I.I.Sơmangauzen còn nếu hướng tiến hóa thứ 3 là điều kiện kiên định sinh học. Dấu hiệu của hướng này là di trí sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không tăng mà cũng không giảm

Trong ba hướng nói trên tiến bộ sinh học là hướng quan trọng hơn cả

Trong lịch sử, các nhóm sinh vật tiến hóa với những tốc độ không đều nhau. Những loài gọi là hóa thạch sống giữ nguyên dạng ban đầu cho đến nay. Giống sam vẫn giữ nguyên hình giống như lúc sinh ra ở kỉ Xilua cách đây 400 triệu năm. Trong khi đó chỉ sau 80 triệu năm lớp thú đã phát triển thành hơn 2000 chỉ, chiếm ưu thế tuyệt đối trogn giới động vật.

Các nhóm sinh vật có nhịp điệu tiến hóa không đều là do: Áp lực của CLTN đối với nhóm sinh vật nào đó càng mạnh thì nhịp độ tiến hóa của nhóm sinh vật đó càng nhanh và ngược lại. Do vậy, hiện nay vẫn tồn tại những dạng hóa thạch sống.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 176 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON