ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 96 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 96 sách GK Sinh lớp 12

Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện:

  • Gánh nặng di truyền là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người các đột biến gây chẽt. nửa gây chết,... mà khi chúng chuyển sang trạng thái đồng hợp sẽ làm chết các cá thể hay làm giảm sức sống của họ.
  • Theo tính toán thì các sự cố sai hỏng di truyền do gen chiếm đến 1%, còn những sai hỏng NST trung bình là \(\frac{1}{150}\) số trẻ sơ sinh.
  • Cả các nhân tố di truyền và các nhân tố khác, đặc biệt là các nhân tố môi trường đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hàng loạt các bệnh di truyền.
  • Hiện đã phát hiện được hơn 6000 bệnh do đột biến gen và hơn 100 hội chứng do đột biến NST gây nên. Cùng với sự phái triển của Y học, các rối loạn di truyền được phát hiện đang tăng lên hằng năm.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 96 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1