ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 22 Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về  bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (59 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1