ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 76 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 76 sách BT Sinh lớp 12

Khi nghiên cứu tiêu bản một tế bào động vật có bộ NST rất giống bộ NST ở người, người ta đếm được 48 NST, trong số đó có 2 NST không tìm được NST tương đồng với nó. Tế bào đó là

A. tế bào sinh tinh ở tinh tinh.

B. tế bào đột biến dị bội ở người.

C. tế bào giao tử đột biến ở người.

D. tế bào sinh trứng ở tinh tinh.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 
  • Hai cặp NST không tương đồng ở bộ NST của tinh tinh là 2 NST giới tính, và ở con đực

Vậy đáp án đúng là: A 

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 76 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1