ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 102 sách BT Sinh lớp 11

Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép khó thành công?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 
  • Dạng dị ghép khó thành công vì là dạng lấy mô từ cá thể này được ghép cho một cá thể khác không tương đồng về mặt di truyền, các gen và tế bào → Dạng dị ghép khó thành công.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 102 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1