ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 13 tr 102 sách BT Sinh lớp 11

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 
 • Có 4 hình thức sinh sản vô tính chính:
  • Phân đôi.
  • Nảy chồi.
  • Phân mảnh.
  • Trinh sản.
 • Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính
  • Tổ hợp vật chất di truyền
  • Sự tự nhân đôi của NST
  • Phân bào nguyên nhiễm.
  • Phân bào giảm nhiễm.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 102 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1