ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 16 tr 102 sách BT Sinh lớp 11

Tại sao động vật bậc cao không có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 
  • Vì các tế bào của cơ thể động vật đã bị biệt hoá và có tính chuyên hoá cao.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 102 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1