ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 103 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 103 sách BT Sinh lớp 11

Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật

A. ruột khoang, giun đẹp.

B. nguyên sinh.

C. bọt biển, ruột khoang.

D bọt biển, giun dẹp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Hình thức sinh sản bằng nảy trồi gặp ở động vật: bọt biển, ruột khoang.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 103 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1