ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 103 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 103 sách BT Sinh lớp 11

Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật

A. bọt biển, giun dẹp.

B. ruột khoang, giun dẹp.

C. nguyên sinh.

D. bọt biển, ruột khoang.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
  • Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật bọt biển, giun dẹp.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 103 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1