Bộ phận nào giúp cây quang hợp?

bởi Lan Anh 22/09/2018

Cây quang hợp bằng bộ phận nào, chất nào tham gia quang hợp ?

Câu trả lời (1)

 • Lá là cơ quan quang hợp. Đôi khi còn có thân, rẽ khí, quả xanh, tràng và cánh hoa ...

  bào quan quang hợp là lục lạp.

  sắc tố quang hợp có carotenoit (phụ) và clorophil (chính), trong đó chủ yếu là diệp lục a

  bởi Đặng Hân 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hà trang

  tinh bột là chất gì?

  nhanh nhanh giùm mik nha!!!

 • Hong Van

  Hãy nêu toàn bộ các tác dụng của sự quang hợp ? Nêu ví dụ hoặc thí nghiệm có thể chứng minh được sự quang hợp đang diễn ra ?

 • Nguyễn Thanh Trà
  1. Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là:

  Năng lượng ánh sáng

  a/ 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O

  Hệ sắc tố

  Năng lượng ánh sáng

  b/ 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2

  Hệ sắc tố

  Năng lượng ánh sáng

  c/ CO2 + H2O C6H12O6 + O2 + H2O

  Hệ sắc tố

  Năng lượng ánh sáng

  a/ 6CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6H2

  Hệ sắc tố

  2. Vì sao lá cây có màu xanh lục?

  a/ Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  b/ Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  c/ Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  3. Vì sao lá có màu lục?

  A. Do lá chứa diệp lụcB. Do lá chứa sắc tố carôtennôit

  C. Do lá chứa sắc tố màu xanh tím D. Do lá chứa sắc tố màu xanh tím

  4. Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?

  A. Diệp lục a B. Diệp lục b

  C. Diệp lục a. b D. Diệp lục a, b và carôtenôit

  5. Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục

  A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy

  B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác

  C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang

  D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

  6. Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp:

  A. màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

  B. xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp

  C. chất nềnstrôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

  D. c 4 phương án trên

  7. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

  a/ Ở chất nền.b/ Ở màng trong.

  c/ Ở màng ngoài.d/ Ở tilacôit.

  8. Chất nhận CO2 của chu trình Canvin là:

  A. Ribulozơ-1,5 diP B. AOAC. PEPD. APG

  9. Chất nhận CO2 của chu trình C4 là:

  A. Ribulozơ-1,5 diP B. AOAC. PEPD. APG

  10. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6 ở cây mía là:

  A. Quang phân li nước B. Chu trình CanVin

  C. Pha sáng. D. Pha tối.

  11. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?

  a.Vì tận dụng được nồng độ CO2 b.Vì nhu cầu nước thấp

  c.Vì tận dụng được ánh sáng cao d.Vì không có hô hấp sáng

  12. Điểm bù CO2 là:

  a/ Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.
  b/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.
  c/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.
  d/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

  13. Nồng độ CO2 trong không khí là bao nhiêu để thích hợp nhất đối với quá trình

  quang hợp?

  a/ 0,01%. b/ 0,02%. c/ 0,04% d/ 0,03%

  14. Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

  A. Tăng diện tích lá. B.Tăng cường độ quang hợp.

  C. Tăng hệ số kinh tếD. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

  15. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?

  A.Cung cấp năng lượng chống chịuB.Tăng khả năng chống chịu

  C.Tạo ra các sản phẩm trung gianD.Miễn dịch cho cây

  16. Hệ số hô hấp (RQ) là:

  a/ Tỷ số giữa phân tử H2O thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

  b/ Tỷ số giữa phân tử O2 thải ra và phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.

  c/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử H2O lấy vào khi hô hấp.

  d/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

  17. Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

  a/ Đa số động vật thân mềm và chân khớp.

  b/ Các loài cá sụn và cá xương.

  c/ Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.

  d/ Động vật đơn bào.

  18. Máu chy trong h tun hoàn kín như thế nào?

  a/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc cao, tc đ máu chy chm.

  b/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc thp, tc đ máu chy chm.

  c/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc thp, tc đ máu chy nhanh.

  d/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc cao hoc trung bình, tc đ máu chy nhanh.

  19. Ý nào không phi là ưu đim ca tun hoàn kín so vi tun hoàn h?

  a/ Tim hot đng ít tiêu tn năng lượng.

  b/ Máu chy trong đng mch vi áp lc cao hoc trung bình.

  c/ Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ng được nhu cu trao đi khí và trao đi cht.

  d/ Tc đ máu chy nhanh, máu đi được xa.

  20. H dn truyn tim hot đng theo trt t nào?

  a/ Nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ và nút nhĩ tht Bó his Mng Puôc kin Các tâm nhĩ, tâm tht co.

  b/ Nút nhĩ tht Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ Bó his Mng Puôc kin Các tâm nhĩ, tâm tht co.

  c/ Nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ và nút nhĩ tht Mng Puôc – kin Bó his Các tâm nhĩ, tâm tht co.

  d/ Nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ Nút nhĩ tht Bó his Mng Puôc kin Các tâm nhĩ, tâm tht co.

   
 • Nguyễn Hiền

  giúp mình bài ni với mấy bạn iu mấy bạn nhìu nhoa

  Nhờ đâu mà hàm lượng khí õi và cacbonic được ổn định???

  cỏm ơn các bạn nhìuhaha

 • Thanh Nguyên

  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

 • Lê Viết Khánh

  vai trò của các sắc tố trong quang hợp

 • Nhat nheo

  hãy nêu ra một thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic để quang hợp ?

 • Mai Vàng

  Quang hợp là gì? chúng ta cần làm những biện pháp nào để tăng khả năng quang hợp của thực vật. Nêu ví dụ

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hô hấp là gì? để hạn chế hô hấp vô hiệu trong nông nghiệp cần sử dụng biện pháp kỹ thuật nào làm giảm thiểu năng suất cây trồng? nêu ví dụ

 • hi hi

  trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí gì?