YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 13 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 13 sách BT Sinh lớp 11

Hệ số nhiệt Q10 đối với pha sáng là 1,1-1,4 ; còn hệ số nhiệt Q10 đối với pha tối là 2-3. Giải thích tại sao pha sáng là pha ít phụ thuộc vào nhiệt độ, còn pha tối là pha phụ thuộc vào nhiệt độ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Hệ số Q10 chỉ mối quan hệ giữa nhiệt độ với phản ứng của pha sáng và pha tối, pha sáng Q10 = 1,1 - 1,4; pha tối Q10 = 2 - 3.
  • Khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh (thể hiện chủ yếu ở pha tối).
  • Nhiệt độ từ 25oC−35oC là quang hợp mạnh nhất sau đó giảm. Nhóm thực vật C4 và CAM thích ứng với nhiệt độ cao trong quang hợp và sinh trưởng.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 13 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF