YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 13 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 13 sách BT Sinh lớp 11

Ghi chú cho hình vẽ. Tại sao nói lá là cơ quan quang hợp của thực vật?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

(1) Tế bào biểu bì trên

(2) Tế bào mô giậu

(3) Lỗ khí

(4) Khoang chứa khí

(5) Tế bào biểu bì dưới

  • Lá là cơ quan quang hợp vì:
    • Hình thái: lá có dạng bản mỏng luôn hướng về phía ánh sáng.
    • Cấu trúc: chứa các tế bào mô giậu (và tế bao bó mạch ở thực vật C4), các tế bào này chứa lục lạp, lục lạp chứa hệ sắc tố (hấp thụ và chuyển hóa quang năng thành hóa năng). Lá còn có hệ thống mạch dẫn nước và muối khoáng, có khí khổng để trao đổi không khí.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 13 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON