ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 13 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 13 sách BT Sinh lớp 11

Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất kháng hòa tan và chất hữu cơ trong cây. Vẽ hình minh họa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Con đường gian bào: nước từ đất vào lông hút → gian bào của các tế bào vỏ tới đai Caspari: nước qua tế bào nội bì vào trung trụ → mạch gỗ. Con đường này nhanh, không chọn lọc.
  • Con đường tế bào chất: nước từ đất vào lông hút → tế bào vỏ → tế bào nội bì → vào trung trụ → mạch gỗ. Con đường này chậm, có chọn lọc.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 13 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON