ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 16 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 16 sách BT Sinh lớp 11

Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

A. Các lông hút ở rễ.                    

B. Các mạch gỗ ở thân.

C. Lá cây.                                        

D. Cành cây.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Thế nước ở lá cây là thấp nhất.

Vậy đáp án đúng là: C 

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1