YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 19 SBT Sinh học 11

Giải bài 13 tr 19 sách BT Sinh lớp 11

Trong trường hợp nào sau đây các tế bào bị trương nước?

A. Đưa cây ra ngoài sáng                   B. Bón phân cho cây.

C. Tưới nước cho cây.                        D. Đưa cây vào trong tối.

E. Tưởi nước mặn cho cây.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Cây bị trương nước khi không thoát được hơi nước mà rễ vẫn hấp thụ nước bình thường.
  • Các tế bào bị trương nước khi đưa cây vào trong bóng tối

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 19 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON