YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 104 sách GK Sinh lớp 11

Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Ứng động sinh trưởng của hoa phụ thuộc vào cấu trúc kiểu hình dẹp (lưng - bụng) của cánh hoa: do sự sinh trưởng không đồng đều tại mặt trên và mặt dưới của cánh hoa.

Như vậy, ở hoa thì cánh hoa là cơ quan có ứng động sinh trưởng

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 104 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON