YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 104 sách GK Sinh lớp 11

Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Ứng động sinh trưởng

Ứng động không sinh trưởng

Là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. Là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. 
Có liên quan đến sự sinh trưởng của các tế bào. Không liên quan đến sự sinh trưởng của các tế bào
Do tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan.

Do cử động trương nước

Do sự lan truyền kích thích cơ học hay hóa học

VD: Ứng động nở hoa…
VD: Ứng động tiếp xúc,hóa ứng động…

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 104 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON