YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 104 sách GK Sinh lớp 11

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Sự vận động nở hoa là phản ứng sinh trưởng quang ứng động. Ví dụ, hoa của cây bồ công anh mở ra lúc sáng và đóng lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu. Đó là phản ứng quang ứng động. Quang ứng động thường xáy ra ở các cụm hoa của họ Cúc (cúc xu xi).

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON