ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 tr 104 sách GK Sinh lớp 11

Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Vai trò của ứng động:

 • Ứng động sinh trưởng giúp cây phản ứng kịp thời trước những thay đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.
 • Ứng động không sinh trưởng giúp thực vật có những phản ứng kịp thời, thích nghi đa dạng với những tác động của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 104 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tieu Dong

  A. Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đổi của môi trường

  B. Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh

  C. Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học

  D. Tất cả đều đúng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trong Duy

  A. Sự vận động không liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào

  B. Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa

  C. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học

  D. Vận động theo đồng hồ sinh học

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  A. Tua cuốn quấn vòng

  B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng

  C. Cây nắp ấm bắt côn trùng

  D. Hoa bồ công anh nở vào lúc sáng và cụp lại khi chạng vạng tối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

  B. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. khí khổng đóng và mở

  C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ

  D. Khí khổng đóng và mở

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  A. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng

  B. Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích

  C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng lúc vô hướng

  D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

    (1) Đỉnh sinh trưởng của thân cành luôn hướng về phía có ánh sáng.

    (2) Hệ rễ của thực vật luôn đâm sâu vào trong lòng đất để lấy nước và muối khoáng.

    (3) Khi có va chạm, lá cây xấu hổ cụp lại.

    (4) Hoa nghệ tây và hoa tuy-lip nở và cụp theo nhiệt độ môi trường.

    (5) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng sớm và cụp lại khi ánh sáng yếu.

  Có bao nhiêu hiện tượng là ứng động sinh trưởng ở thực vật?

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1