YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 151 sách GK Sinh lớp 11

Phân biệt sinh trưởng và phát triển?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 151 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON