ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 143 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 143 sách GK Sinh lớp 11 NC

Chọn phương án trả lời đúng thể hiện sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái:

A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ không có giai đoạn con trưởng thành.

B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành.

C. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ở nhiệt độ phát triển.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành là sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái.

⇒ Đáp án: B

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 143 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1