ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 151 sách GK Sinh lớp 11

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hoá xenlulôzơ nên tiêu hoá và hấp thụ hiệu quả thấp nên sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Bướm trưởng thành chỉ ăn mặt hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn.

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 151 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Song Thu

  A. Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến sự sinh trưởng và phát triển. Nếu thiếu hoặc thừa đều

  B. Sinh trưởng của động vật diễn ra suốt đời sống cá thể

  C. Phát triển của động vật có thể trải qua biến thái hoặc không qua biến thái

  D. Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Quang Minh Tú

  a. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

  b. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

  c. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

  d. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  a. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  b. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

  c. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  d. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  a. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi chim trưởng thành và sinh sản được

  b. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

  c. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc chim trưởng thành

  d. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dang Tung

  a. Đó là cỡ lớn nhất của chúng

  b. Sau giai đoạn này lợn lớn rất chậm

  c. Sau giai đoạn này lợn sẽ dễ bị bệnh

  d. Nuôi lâu thịt lợn sẽ không ngon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  a. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  b. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

  c. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  d. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  a. Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái

  b. Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử

  c. Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay đổi tùy theo điều kiện sống của chúng

  d. Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời gian

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Vu

  a. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho sự phát triển

  b. Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau

  c. Ba giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là giai đoạn hợp tử, giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi

  d. Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể luôn liên quan mật thiết với nhau, đan xen lẫn nhau và luôn luôn liên quan đến môi trường sống

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1