ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 83 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 83 sách BT Sinh lớp 11

Biến thái là sự thay đổi

A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

B. về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

C. đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

D. đột ngột về hình thái, sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

⇒ Đáp án: A

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 83 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1