ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (126 câu):

 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 6 ngày

  a. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

  b. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

  c. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

  d. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  minh vương Cách đây 6 ngày

  a. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  b. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

  c. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  d. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 6 ngày

  a. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi chim trưởng thành và sinh sản được

  b. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

  c. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc chim trưởng thành

  d. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dang Tung Cách đây 6 ngày

  a. Đó là cỡ lớn nhất của chúng

  b. Sau giai đoạn này lợn lớn rất chậm

  c. Sau giai đoạn này lợn sẽ dễ bị bệnh

  d. Nuôi lâu thịt lợn sẽ không ngon

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 6 ngày

  a. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  b. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

  c. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  d. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 6 ngày

  a. Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái

  b. Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử

  c. Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay đổi tùy theo điều kiện sống của chúng

  d. Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời gian

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 6 ngày

  a. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho sự phát triển

  b. Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau

  c. Ba giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là giai đoạn hợp tử, giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi

  d. Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể luôn liên quan mật thiết với nhau, đan xen lẫn nhau và luôn luôn liên quan đến môi trường sống

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 6 ngày

  a. Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành.

  b. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành

  c. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý  giống với con trưởng thành.

  d. Đặc điểm hình thái, cấu tạo giống với con trưởng thành và sinh lý khác với con trưởng thành.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 7 ngày

  a. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

  b. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

  c. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

  d. Châu chấu, ếch, muỗi.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 6 ngày

  a. Động vật nguyên sinh

  b. Động vật có xương sống

  c. Động vật không xương sống

  d. Động vật có biến thái không hoàn toàn.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 6 ngày

  a. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành

  b. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành

  c. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

  d. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 6 ngày

  (1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch.

  a. 5

  b. 2

  c. 4

  d. 3

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 6 ngày

  a. Đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành

  b. Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

  c. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành

  d. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 6 ngày

  a. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

  b. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

  c. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

  d. Châu chấu, ếch, muỗi.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 7 ngày

  a. Có giai đoạn con non dài hơn giai đoạn trưởng thành

  b. Có hình thái cấu tạo của con non khác với con trưởng thành

  c. Chịu ảnh hưởng rõ rệt của hormone

  d. Trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 7 ngày

  a. gia tăng - số lượng - kiểu hình - chọn giống.

  b. phát triển - số lượng - từng loài - chọn giống.

  c. gia tăng - số lượng - kiểu gen - chăn nuôi.

  d. phát triển - khối lượng - từng loài - chọn giống.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 1 tuần

  a. sinh trưởng

  b. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

  c. Phân hoá tế bào

  d. tất cả đều đúng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 7 ngày

  a. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi thằn lằn trưởng thành và sinh sản được

  b. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

  c. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc thằn lằn trưởng thành

  d. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 7 ngày

  a. Sau 1 năm cá đã đạt kích thước tối đa

  b. Cá nuôi lâu thịt sẽ dai và không ngon

  c. Tốc độ lớn của cá rô phi nhanh nhất ở năm đầu sau đó sẽ giảm

  d. Cá rô phi có tuổi thọ ngắn

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 7 ngày

  a. Kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác.

  b. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

  c. Kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng (sâu ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác.

  d. Kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 6 ngày

  a. không phải qua lột xác.

  b. ấu trùng giống con trưởng thành.

  c. con non khác con trưởng thành.

  d. phải qua một lần lột xác.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Linh Cách đây 7 ngày

  a. Cánh cam, cào cào, cá chép, chim bồ câu.

  b. Bọ rùa, cá chép, châu chấu, gà...

  c. Cào cào, rắn, thỏ, mèo...

  d. Cá chép, rắn, bồ câu, thỏ...

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 1 tuần

  a. Động vật có biến thái hoàn toàn

  b. Động vật có xương sống

  c. Động vật có biến thái không hoàn toàn

  d. Cả A, B và C

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 6 ngày

  a. Biến thái hoàn toàn.

  b. Biến thái không hoàn toàn.

  c. Không qua biến thái.

  d. Lột xác.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 7 ngày

  a. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

  b. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

  c. Châu chấu, ếch, muỗi.

  d. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1