ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 143 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 143 sách GK Sinh lớp 11 NC

Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
  • Quá trình phát triển ở ếch gồm giai đoạn phát triển phôi và hậu phôi.
  • Trong giai đoạn phát triển phôi từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan. Trong giai đoạn hậu phôi, trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thái thành ếch. 

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 143 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1