YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng đối với sự tiến hoá của hệ thần kinh?

  • A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới à Chuổi hạch à Dạng ống.
  • B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
  • C. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
  • D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4979

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA