YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 187 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 187 sách GK Sinh lớp 11

 1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật.
 2. Kể tên các hoocmôn điều hoà sinh sản ở động vật và thực vật?
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật.

 • Giống nhau:
  • Sinh sản ở thực vật và động vật đều có 2 hình thức là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào là nguyên phân.
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật đều có quá trình giảm phân tạo giao tử đực (n) và giao tử cái (n), có sự hợp nhất 2 giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử (2n) rồi phát triển thành phôi, thành cơ thể mới.
 • Khác nhau:
  • Sinh sản vô tính ở thực vật có các hình thức: sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng.
  • Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức: phân đôi, nẩy chồi, phân mảnh, trình sinh.
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép. Sinh sản hữu tính ở động vật chỉ có 1 quá trình thụ tinh

2. Kể tên các hoocmôn điều hoà sinh sản ở động vật và thực vật

 • Hoocmôn điều hoà sinh sản ở thực vật là florieen.
 • Hoocmôn điều hoà sinh sản ở động vật là: FSH, LH, ơstrôgen, progestêrôn, testostêrôn, HCG.


 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 187 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF