YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 186 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 186 sách GK Sinh lớp 11

 1. So sánh cảm ứng của động vật và thực vật?
 2. Điền tên các giai đoạn của điện thế hoạt động vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ dưới đây (hình 48 sgk trang 186)?
 3. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được?
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

1. So sánh cảm ứng của động vật và thực vật

 • Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó.
 • Khác nhau: Về phương thức tiếp nhận kích thích và trả lời kích thích:
  • Ở thực vật: chưa có cấu trúc đặc hiệu đảm trách việc tiếp nhận và truyền kích thích cũng như phản ứng trả lời như ở động vật. Phản ứng trả lời đối với các kích thích của các tác nhân môi trưởng ở thực vật dựa trên 2 cơ chế:
   • Sự sai lệch về tốc độ sinh trưởng của các tế bào được kích thích và không được kích thích tại miền sinh trưởng của 2 phía đối diện nhau của cơ quan (ví dụ, hướng động và ứng động sinh trưởng).
   • Sự biến động về hàm lượng nước và lan truyền kích thích trong các tế bào và mô chuyển hoá của cơ quan (ví dụ, ứng động sức trương nước ở cây trinh nữ và ứng động bắt côn trùng ở cây gọng vó).
  • Ở động vật, sự xuất hiện cảm ứng liên quan đến tổ chức đặc hiệu gồm cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh với chức năng phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức, mức độ phản ứng và bộ phận thực hiện phản ứng trả lời.

2. Điền tên các giai đoạn của điện thế hoạt động vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ dưới đây (hình 48 sgk trang 186)

Sơ đồ điện thế hoạt động

3. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được

Tập tính bẩm sinh
Tập tính học được
Có được do sự di chuyền từ bố mẹ.
Có được trong quá trình sống từ sự tập luyện
Mang tính bản năng, đặc trưng cho loài.
Có sự rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế và có thể trong loài.
Không thay đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện sống.
Thường thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau.
Là tập hợp của nhiều phản xạ không điều kiện.
Là các phản xạ có điều kiện.
Các tác động và hoạt động cơ thể xảy ra liên tục theo một trình tự nhất định tương ứng với kích thích.
Các hoạt động xảy ra có thể khác nhau tùy theo điều kiện tập luyện và biểu hiện thay đổi trước cùng một kích thích.
 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 186 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON