YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 186 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật?

A. Auxin.                                        

B. Gibêrelin.

C. Xitôkinin.                                    

D. Êtilen.             

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Êtilen là hoocmon không cần cho nuôi cấy mô thực vật.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 186 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON