YOMEDIA

Bài tập 6 trang 110 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 6 trang 110 SBT Lịch Sử 8

Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng.

- Nhân vật lịch sử: 

1. Phan Bội Châu

2. Phan Châu Trinh

3. Lương Văn Can

4. Hoàng Hoa Thám

- Xu hướng cách mạng:

A, Dựa vào Pháp chống phong kiến, thực hiện cải cách

B, Vũ trang chống Pháp

C, Dựa vào nhân dân chống Pháp và Phong Kiến

D, Mở trường học giáo dục lòng yêu nước

E, Nhờ Nhật chống Pháp giành độc lập.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

1 - E,

2 - A,

3 - D,

4 - B.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 110 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA