YOMEDIA

Chương II: Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)

Ở Chương II phần Lịch Sử Việt Nam của chương trình Lịch Sử lớp 8 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về xã hội Việt Nam giai đoạn từ 1897 đến 1918, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được tình hình kinh tế, xã hội VN sau cuộc khai thác thuộc địa của thực dân và các phong trào yêu nước của nhân dân ta. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF