Chương II: Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)

 • Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

  Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài học: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam giúp các em tìm hiểu về chính sách khai thác thuộc địa của nhân dân ta ở Việt Nam. Tác động của cuộc khai thác đến nền kinh tế và tình hình xã hội nước ta như thế nào? Để đưa đất nước thoát khỏi khó khăn thì nhân dân ta đã làm gì? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

  Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
  Trong số những người yêu nước đón nhận con đường cứu nước dân củ tư sản, có một số người muốn dựa vào Nhật Bản. Nhật Bản được xem là nước cùng màu da cùng văn hóa Hán học, lại đi theo con đường tư bản Châu Âu, đã giàu mạnh lên và đánh thắng đế quốc Nga (năm 1905) nên có thể nhờ cậy được Để thực hiện ý chí trên, các nhà yêu nước lập ra hội Duy Tân (1904) do Phan Bội Châu đứng đầu. Mục đích của hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập. Mời các em tìm hiểu bài học này: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

  9 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

  Bài 31: Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 31: Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) sẽ góp phần giúp các em ôn lại kiến thức lịch sử nước ta từ năm 1858 khi thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên mở đầu cho cuộc xâm lược nước ta đến năm 1918. Qua đó các em cũng sẽ củng cố kiến thức về tình hình nước ta thay đổi như thế nào khi Pháp xâm lược.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết