ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

Sau khi học bài Lịch sử 8 Bài 31 Bài 31: Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) có những khó khăn thắc mắc các em hãy đặt câu hỏi tại phần hỏi đáp để được giải đáp, hi vọng sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (639 câu):

 • nguyen bao anh Cách đây 2 tháng

  A. Triều đình phong kiến không thực hiện được vai trò lãnh đạo, đầu hàng thực dân Pháp.

  B. Nhân dân không đoàn kết chống Pháp.

  C. Do tương quan lực lượng chênh lệch.

  D. Do nhà Thanh từ chối không giúp đỡ Việt Nam chống Pháp.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  hi hi Cách đây 2 tháng

  “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

  Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

  Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất

  Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”.

  (Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

  Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử nào?

  A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước  

  B. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời  

  C. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc  

  D. Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 2 tháng

  A. Cuộc phản công ở kinh thành Huế  

  B. Mâu thuẫn giữa phái chủ chiến với thực dân Pháp  

  C. Sự ra đời của chiếu Cần Vương  

  D. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 tháng

  A. Giành độc lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản  

  B. Diễn ra theo 2 phương pháp: bạo động và cải cách  

  C. Đều bị thực dân Pháp đàn áp

  D. Do tầng lớp tư sản, tiểu tư sản lãnh đạo

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Anh Cách đây 2 tháng

  A. Khởi nghĩa Hương Khê  

  B. Khởi nghĩa Yên Thế

  C. Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà  

  D. Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 2 tháng

  A. Phong trào Cần Vương  

  B. Phong trào nông dân Yên Thế  

  C. Cuộc đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số  

  D. Khởi nghĩa Thái Nguyên

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 2 tháng

  A. Là một nước phụ thuộc vào thực dân Pháp  

  B. Là một nước thuộc địa  

  C. Là một nước thuộc địa nửa phong kiến  

  D. Là một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 2 tháng

  A. Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhân công, thị trường của tư bản Pháp  

  B. Do chế độ phong kiến Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng  

  C. Ưu thế của Pháp ở Việt Nam khi giành thắng lợi ở chiến tranh Canada  

  D. Do sự giàu có về tài nguyên của Việt Nam

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 2 tháng

  A. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp  

  B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ  

  C. Thực dân Pháp hoàn thành quá trình bình định Việt Nam  

  D. Tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào Việt Nam

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 2 tháng

  A. Khởi nghĩa Ba Đình

  B. Khởi nghĩa Bãi Sậy

  C. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh

  D. Khởi nghĩa Hương Khê

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 tháng

  A. hình thành và hoàn thiện mô hình bước đầu.  

  B. đang ở trong giai đoạn khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.  

  C. được củng cố vững chắc và phát triển hưng thịnh.  

  D. một lực lượng sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa đang hình trong lòng xã hội phong kiến.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dang Thi Cách đây 2 tháng

  A. một quốc gia độc lập, có chủ quyền  

  B. một vùng tự trị của Trung Hoa  

  C. một quốc gia tự do  

  D. một vùng ảnh hưởng của Trung Hoa

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lý Ngọc Diệp Cách đây 2 tháng

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ II - SỬ 8

  II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(6 điểm) 

  Câu 1. Điểm chung của các văn thân, sĩ phu đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam vào nửa sau thế kỉ XIX là

  A. xuất phát từ truyền thống đấu tranh của dân tộc.

  B. xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân.

  C.chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản.

  D. muốn xóa bỏ chế độ phong kiến.

  Câu 2. Giai cấp lãnh đạo phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

  A.nông dân.             B.địa chủ.              C.công nhân.                       D.văn thân, sĩ phu.

  Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

  A.Bãi Sậy.               B.Hương Khê.             C.Yên Thế.                    D.Ba Đình.

  Câu 4. Cuộc khai thác thuộc địa lấn thứ nhất của thực dân Pháp được thực hiênh trong khoảng thời gian là

  A. 1897-1914.         B. 1898- 1914.               C. 1897-1913.         D. 1898-1915.

  Câu 5.Thực dân Pháp thi hành các chính sách khai thác mọi lĩnh vực nhằm mục đích

  A. Thúc đẩy các ngành kinh tế của Việt Nam phát triển.

  B. Góp phần cải thiện cuộc sống cho nhân dân Việt Nam.

  C. Vơ vét sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho nền kinh tế chính quốc.

  D. Khơi dậy sức tiềm năng của nền kinh tế nước ta.

  Câu 6. Dưới chính sách khai thác thuộc địa của Pháp xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp tầng lớp mới là

  A. Địa chủ, nông dân.     B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.

  C. Thị dân, thương nhân.                               D. Nông dân, công nhân.

  Câu 7. Trong chương trình khai thác lần thứ nhất ở Việt Nam thực dân Pháp tập trung bỏ vốn vào khai thác công nghiệp

  A. cơkhí.                         B. chế tạomáy.       C. hóachất, nănglượng.    D. khaithácmỏ và kimloại.

  Câu 8. Đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất là 

  A. quanhệ sảnxuấttưbảnđược du nhậpđầyđủ vàoViệt Nam.

  B. quanhệ sảnxuấtphongkiếnđượchỗ trợ bởiquanhệ sảnxuấttưbản.

  C. quanhệ sảnxuấtphongkiếnđượcthaythế hoàntoànbởiquanhệ sảnxuấttưbản.

  D. quanhệ sảnxuấttưbảnđược du nhậpvà tồntạiđanxemvớiquanhệ sảnxuấtphongkiến.

  Câu 9. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

  A.Hoàng Hoa Thám.B.Phan Đình Phùng.

  C.Đinh Công Tráng.D.Nguyễn Thiện Thuật.

  Câu 10. Điểm chung của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yến Thế cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

  A.mục tiêu đánh Pháp.B.do văn thân, sĩ phu lãnh đạo.

  C.bảo vệ chế độ phong kiến.D.chịu sự chỉ đạo của vua Hàm Nghi.

  Câu 11. So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam có sự khác biệt về

  A.quy mô, địa bàn hoạt động và thời gian tồn tại.C.xác định kẻ thù.

  B.tinh thần dân tộc và ý thức hệ phong kiến.D.tư tưởng thời đại.

  Câu 12. Người đứng đầu phái chủ chiến chủ trương chống Pháp trong triều Nguyễn là

  A.Hàm Nghi.B.Tôn Thất Thuyết.C.Phan Thanh Giản.D. Phan Đình Phùng.

  Câu 13. Ý nghĩa của Chiếu Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

  A.củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.

  B.buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập.

  C.thổi lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân.

  D.tạo tiền đề cho sự xuất hiện phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX.

  Câu 14. Lực lượng tham gia đông nhất trong khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1919) là

  A.Công nhân.B.nông dân.C.đồng bào dân tộc thiểu số.D.văn thân, sĩ phu.

  Câu 15. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

  A.1897 – 1918.B. 1896 – 1918.C.1897 – 1914.D.1896 – 1914.

  Câu 16.Chức vụ đứng đầu hệ thống cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là

  A.Toàn quyền.B.Khâm sứ.C.Công sứ.D.Cao ủy.

  Câu 17. Năm 1904, Phan Bội Châu đã

  A.tổ chức phong trào Đông Du.B.thành lập Hội Duy tân.

  C.bị trục xuất khỏi Nhật Bản.D.thành lập Việt Nam Quang phục hội.

  Câu 18. Ngôi trường ở Hà Nội đầu thế kỉ XX gắn liền với tên tuổi của Lương Văn Can, Nguyễn Quyền là

  A.Nam đồng thư xã.B.Quan hải tùng thư.

  C. Đông Kinh nghĩa thục.D.Cường học thư xã.

  Câu 19. Địa điểm đầu tiên thực dân Pháp lựa chọn để tấn công xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX là

  A,Huế.B.Đà Nẵng.C.Gia Định.D.Hà Nội.

  Câu 20. Sự kiện nào đánh dấu Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?

  A.Hiệp ước Hác-măng được kí kết (1883).

  B.Hiệp ước Pa-tơ-nốt được kí kết (1884).

  C.Quân Pháp chiếm được thành Hà Nội (1882).

  D. Quân Pháp chiếm được thành Gia Định (1859).

  Câu 21. Người lãnh đạo quan quân triều đình chống lại cuộc tấn công thành Hà Nội lần thứ hai (1882) của thực dân Pháp là

  A.Nguyễn Tri Phương.B.Hoàng Diệu.C.Hoàng Tá Viên.D. Lưu Vĩnh Phúc.

  Câu 22. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

  A.Bãi Sậy.           B.Hương Khê.C.Yến Thế.D.Ba Đình.

  Câu 23. Nghĩa quân nào đã đốt cháy tàu Hi vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (1861)?

  A.Trương Định.   B.Nguyễn Trung Trực.     C.Nguyễn Hữu Huân.       D.Nguyễn Tri Phương.

  Câu 24. Điểm khác biệt căn bản về tinh thần chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam so với triều Nguyễn là gì?

  A.Kiên quyết đấu tranh chống Pháp đến cùng.

  B.Phối hợp với Pháp lật đổ triều Nguyễn.

  C.Thái độ chiến đấu không kiên định, dễ thỏa hiệp.

  D. Khuất phục trước sức mạnh quân sự Pháp.

  07/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hồ Ngân Cách đây 2 tháng
  em có nhận xét như thế nào về thái độ chống pháp của triều đình huế sau khi kí hiệp ước patonot 1884

  06/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trang Cách đây 4 tháng

  Giúp em tìm ca dao, đồng dao liên quan tới các cố đô của việt nam với ạ

   

  Em cảm ơn nhiều

  26/02/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 5 tháng

  01/02/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 tháng

  01/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 5 tháng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 5 tháng

  01/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 5 tháng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 5 tháng

  01/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Linh Cách đây 5 tháng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 5 tháng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 5 tháng

  01/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 5 tháng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1