Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng

bởi Bitch Lasanga 24/03/2019

 Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng.

Câu trả lời (2)

 • Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng. Dựa vào nội dung mục 1 để trả lời. Cần nêu rõ do sự kìm hãm của chế độ phong kiến đối với các giá trị văn hoá, sự lớn mạnh của giai cấp tư sản về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị, xã hội là nguyên nhân cơ bản dẫn tới bùng nổ phong trào Văn hoá Phục hưng.

  - Nội dung phong trào lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, đã phá trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người, khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật

  bởi [PR] Sammer 24/03/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • - Giai cấp tư sản mới ra đời, có thế lực về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng.

  - Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.

  - Giáo lí Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

  - Giai cấp tư sản một mặt muốn khôi phục lại văn hóa cổ đại Hi Lạp, Rô-ma, mặt khác cũng muốn góp phần xây dựng một nền văn hóa mới, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học - kĩ thuật.

  * Nội dung tư tưởng:

  - Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.

  - Đề cao giá trị chân chính của con người, con người phải được tự do phát triển.

  - Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.   

  bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan