YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 15 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 15 sách GK Sử lớp 7

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh:

  • Dựa vào nội dung mục 5, SGK và phần hướng dẫn học mục 5 để trả lời. Trong đó, nêu rõ sự xuất hiện của các công trường thủ công sản xuất trên quy mô lớn, có sự chuyên môn hoá trong sản xuất và thuê nhiều nhân công.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 15 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON