ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 4 về Trung Quốc thời phong kiến online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Địa chủ, tá điền
  • B. Địa chủ, nông nô
  • C. Qúy tộc, nông dân
  • D. Qúy tộc, nông nô
  • A. Thi hành chế độ cai trị hà khắc: Bắt lao dịch.
  • B. Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc.
  • C. Mở rộng khoa thi chọn nhân tài.
  • D. Giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân.
   
   
  • A. 1384
  • B. 1385
  • C. 1387
  • D. 1368
  • A. Nhà Tống
  • B. Nhà Nguyên
  • C. Nhà Thanh
  • D. Nhà Đường
  • A. 206-222 TCN
  • B. 206-220 TCN
  • C. 206-219 TCN
  • D. 206-220 TCN
  • A. Vạn Lý Trường Thành
  • B. Lăng Ly Sơn
  • C. Cung A Phòng
  • D. A, B, C đúng
  • A. Thi hành chế độ cai trị hà khắc
  • B. Giảm tô thuế, sưu dịch.
  • C. Mở mang thủy lợi.
  • D. Đời sống nhân dân ổn định.
  • A. Phát triển thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, đúc vũ khí
  • B. Công thương nghiệp phát triển như xưởng dệt lớn được chuyên môn hóa và có nhiều nhân công như ở Tô Châu, Tùng giang
  • C. Đời sống nhân dân ổn định.
  • D. Có nhiều phát minh
  • A. Có sự phân biệt đối xử giữa người Mông và người Hán.
  • B. Quảng Châu là thương cảng.
  • C. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa  xuất hiện, xã phong kiến suy yếu
  • D. Mở rộng khoa thi chọn nhân tài.
  • A. Tống Nguyên
  • B. Đường
  • C. Minh Thanh
  • D. Hán
 

 

 

YOMEDIA
1=>1