YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 15 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 15 sách GK Sử lớp 7

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Chính sách cai trị của nhà Tống Chình sách cai trị của nhà Nguyễn
Xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của triều đại trước, mở mang các công tình thủy lợi, khuyến khích phát triển thủ công nghiệp Thi hành chĩnh sách phân biệt, đối xử giữa các dân tộc, trong đó: người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi quyền lợi.... Người Hán bị cấm đoán đủ thứ...
  • Có sự khác nhau đó vì: nhà Tống do người Trung Quốc lập, nên họ thực hiện các chính sách nhằm củng cố và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân. Còn nhà Nguyễn được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông cổ, nên họ thực hiện chính sách cai trị, áp bức dân tộc hà khắc đối với nhân dân Trung Quốc.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 15 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON