RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 133 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 133 sách GK Sử lớp 7

Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Để trả lời câu hỏi, đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào, cần căn cứ vào chủ trương của ông đối với nhà Thanh và kết quả của chủ trương đó, vua nhà Thanh phải công nhận nền độc lập, tự chủ của nước ta và Quang Trung là vua của một quốc gia có chủ quyền, độc lập.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 133 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1